Vårdanalys

2011.02.01

Carismar Software fick i uppdrag att bygga och utveckla en ny hemsida åt myndigheten Vårdanalys. Hemsidan är byggd i HTML samt CSS, medan hosting och drift sker utanför Carismars regi.
När den nya myndigheten Vårdanalys bildades fick Pangea Design uppdraget att ta fram en grafisk profil samt webbsida. Vårdanalys bildades av regeringen med syfte att ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv följa upp och analysera förhållandena inom tandvård, hälso- och sjukvård samt verksamheter i gränslandet mellan vård och omsorg.

Myndigheten ska analysera vårdens och omsorgens funktioner samt effektivitetsgranska statliga åtaganden och verksamheter inom berörda områden. Myndigheten ska inom sitt ansvarsområde även bistå regeringen med underlag och rekommendationer för effektivisering av statlig verksamhet och styrning.

Carismar hjälpte Pangea Design med teknisk programmeringsexpertis samt utvecklade, programmerade och byggde upp hela webbsidan åt Vårdanalys. Webbsidan är utvecklad i HTML samt CSS och dess primära funktion är att visa upp Vårdanalys verksamhet.

http://www.vardanalys.se