Utveckling av iPad-applikationer

2010.04.14

Trycket på utveckling av Apples applikationer för iPod och iPhone har ökat och Carismar påbörjar nu även utvecklingen av applikationer för iPad. IPaden är redan lanserad i USA och kommer inom kort att lanseras av Apple även i Sverige. Carismar har redan, efter att ha mottagit en rad förfrågningar om iPad, påbörjat utvecklingen. Som licensierade utvecklare av iPhone-applikationer kan Carismar nu även förbereda en lansering av iPad-applikationer.

Utvecklingsmiljön för iPad är densamma som för iPhone, d v s XCode och Objective C – dock skiljer sig formatet en aning för applikationerna i en iPad då den har en annan upplösning än iPhone. Upplösningen för iPad är 1024 x 768, vilket ger lite andra möjligheter för visning av information. Carismar har fått sin första iPad levererad och vi är mycket imponerade av produkten. Vi tror att den kommer att fylla nya behov bland konsumenter och öppna tidigare oprövade möjligheter för utveckling av applikationer.