Sveriges 50 snabbast växande IT-bolag

2013.10.18

För andra året i rad är Carismar med på Deloittes lista ”Sweden Technology Fast 50” och då även i år ett av Sveriges topp 50 snabbast växande IT-bolag. Även 2012 var Carismar på denna lista och placerade sig på plats 363 över Europas topp 500 lista med en tillväxttakt på 408%.

Nomineringskriterierna för ”Sweden Technology Fast 50” är;

  • Utvecklar äganderättsskyddad teknologi som utgör en väsentlig andel av företagets nettoomsättning
  • Tillverkar teknologirelaterade produkter
  • Tillägnar stor andel av sina resurser till forskning och utveckling av teknologi
  • Nettoomsättning måste överstiga EUR 50 000 för basåret och EUR 800 000 för slutåret. Företaget måste ha bedrivit verksamhet under de senaste fem åren och vara svenskt. Dotterbolag eller divisioner kan inte kandidera.


Samtliga bolag som kvalat in på listan presenteras på Deloittes hemsida;

http://www.deloitte.com/view/sv_SE/se/evenemang-natverk/sweden-technology-fast-50/d99a80f76167f310VgnVCM1000003256f70aRCRD.htm?oper=REG