iPhone-appen Överfallsskydd

2011.06.22

Överfallsskydd är en applikation utvecklad av bolaget AppTech åt personer som utsätts för fara. Vid överfall har de möjlighet att aktivera appen – då går ett sms ut till upp emot tre personer med information om vem som är utsatt och var personen befinner sig. Dessutom utlöser telefonen i samma stund ett ljudligt larm.
Appen är till för alla människor, unga som gamla, som ibland känner sig utsatta eller hotade. Även den som utsätts för våld i hemmet kan använda appen eftersom den går att ställa i tyst läge, om man vill undvika att larmet går igång.

Det finns två sätt att använda applikationen. Du kan aktivera den genom att trycka på den stora knappen. Då skickas det direkt iväg en varning. Men larmet går även igång om du t ex blir överfallen och tappar telefonen – ljudet utlöses då när telefonen går i backen. När faran är över kan du enkelt avaktivera larmet.

Som leverantör har Carismar tagit fram design och programmerat alla funktioner i applikationen.

Appen finns för nedladdning för 15 kronor och finns på både svenska och engelska.

Länk till appen på Appstore

Om Överfallsskydd i media:

Länk till IDG