Havs- och Vattenmyndigheten

2011.07.01

Carismar har på uppdrag av Pangea Design byggt och utvecklat en hemsida åt ”Havs- och Vattenmyndigheten”.
Havs- och Vattenmyndigheten, HaV, startade sin verksamhet den 1 juli 2011. De har till uppgift att arbeta för levande hav, sjöar och vattendrag. Samtidigt som HaV har tagit form så läggs Fiskeriverket ner. HaV tar därför över många av Fiskeriverkets tidigare ansvarsområden. Dessutom övertar de ansvaret för havs- och sötvattensfrågor från Naturvårdsverket.

Carismar involverades i utvecklingen genom vår samarbetspartner Pangea Design. Vi har bidragit dels med teknisk spjutspetskompetens och dels med resurser för att omvandla grafisk design till HTML och CSS.

http://www.havochvatten.se/