Carismar Gasell företag Dagens Industri

2013.09.24

Dagens Industri utser de snabbast växande företagen i landet till Gaseller och 2013 har Dagens Industri utsett Carismar Software till Gasell. Carismar kommer vara med och tävla om att utses till ”Årets Gasell” med övriga företag i Sverige på den stora Gasell galan i Stockholm den 2:a december. Prisutdelare i år kommer vara självaste stadsministern, Fredrik Reinfeldt.

Dagens Industri skriver:

Begreppet Gaseller är skapat av den amerikanske forskaren David Birch. Redan på 1980-talet visade han att det är de små snabbväxande företagen som skapar de flesta nya jobben, till skillnad från ekonomins elefanter som alltid måste effektivisera och ofta minskar sysselsättningen. Dessutom skiljer sig Gasellerna från de allra minsta företagen, som jobbar för brödfödan och inte i första hand strävar efter att växa. Gasellerna är näringslivets dynamiska mellanskikt. Men kriterierna är hårda. Årligen utses färre än 0,5 procent av alla Sveriges aktiebolag till Gasellföretag.

Gasellkriterierna
För att utses till Gasell måste företaget uppfylla många olika kriterier. Det är alltid företagets fyra senaste årsredovisningar som ligger till grund för Gasellundersökningen.

En Gasell har:

  • en omsättning som överstiger 10 Mkr
  • minst tio anställda
  • minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
  • ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
  • ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
  • i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
  • sunda finanser