Carismar anställer ny utvecklare!

2008.08.20

Carismars senaste rekrytering är Kristian Arvidsson. Kristian anställs i rollen som asp.net-programmerare.
Det är den ökade efterfrågan samt vår expansion som ligger bakom rekryteringen. Kristian blev headhuntad av Carismar Software på grund av sina mycket djupa kunskaper inom asp.net och SQL-utveckling. Han passar även mycket bra in i företagsprofilen. Kristian har redan en rad större meriter, både i Sverige och internationellt, och kommer att bli en viktig del av Carismars utvecklingsteam. Kristian kommer även själv att ansvara för flera nyckelkunder.