FXM – Försvarsexportmyndigheten

2010.09.01

Carismar Software fick i uppdrag att bygga och utveckla Försvarsexportmyndighetens (FXM:s) nya hemsida. Vi har konstruerat den i HTML samt CSS, medan hosting och drift sker utanför Carismars regi.

När den nya myndigheten FXM bildades fick Pangea Design uppdraget att ta fram en grafisk profil samt webbsida.

FXM bildades av regeringen med syfte att effektivisera och bättre prioritera de statliga insatserna för den svenska försvarsexporten. De främjar export av såväl stora och komplexa materiellsystem som mindre system och delkomponenter av försvars- och säkerhetspolitiskt intresse. Det innebär arbete med både större försvarsindustriföretag som små- och medelstora företag (SME). Myndigheten ska också främja export av militär teknologi för civila tillämpningar, säkerhetsteknologier samt företräda svenska staten vid förhandlingar och avtal mellan länder.

Carismar bistod Pangea Design med teknisk programmeringsexpertis samt utvecklade, programmerade och byggde upp hela webbsidan för FXM. Dess primära funktion är att visa de försäljningar som FXM för tillfället genomför samt visa upp myndighetens verksamhet.

http://fxm.se