Business Partners – Svensk Distanshandel

2011.09.09

Carismar Software är ny Business Partner med Svensk Distanshandel (SDh). För att kunna bli Business Partner med SDh krävs att bolaget har en ekonomisk stabilitet och att man levererar till distans- och e-handelsbranschen. Dessutom måste man vara en av branschens ledande leverantörer. Partnerskapet är del av Carismars fortsatta utveckling samt ett naturligt steg för att alltid ligga i framkant inom e-handel.
SDh är en förening för distans- och e-handlare som etablerades i Sverige redan 1973. När föreningen bildades bestod den av 12 medlemmar, varav nio fortfarande är aktiva direkt eller indirekt. Nu består SDh av över 400 företag från olika branscher och medlemsantalet ökar stadigt. Föreningen har också drygt 100 Business Partners, seriösa och ekonomiskt stabila leverantörer till medlemmarna. SDh är alltså ett samarbete bestående av över 500 företag som arbetar för att utveckla distans- och e-handeln. Alla de etablerade och ledande företagen inom distans- och e-handel, liksom många mindre e-handelsföretag, är medlemmar i föreningen. SDh är en branschförening, helt utan vinstintressen, vars uppgift är att informera om distans- och e-handel samt att tillvarata branschens intressen. Vidare äger de Trygg e-handel (www.tryggehandel.se) och utför granskningen av ansökande företag. Det är också SDh som certifierar och godkänner användandet av Trygg e-handelssymbolen.

SDh:s branschregler och kraven för trygg e-handelscertifiering är framtagna i samråd med Konsumentverket. Dessutom verkar Svensk Distanshandel för att distans- och e-handeln är seriös och kundvänlig.

Carismar kommer även att finnas representerade på Distanshandelsdagen som anordnas av SDh. 2011 genomförs tillställningen den 17-18 november. Då kommer Carismar att representeras med egen monter. På plats kommer vi att ha både säljare, projektledare och programmerare för att svara på frågor om våra system.